Gazeta darmowych ogłoszeń prywatnych

Regulamin usług Premium SMS

  1. Właścicielem serwisu i administratorem danych osobowych jest firma SANTA - Wydawca gazety Baza Ogłoszeń.
  2. Serwis SMS'owy obsługuje firma MOBILTEK.
  3. Wydawca przetwarza dane ogłoszeniodawców wyłącznie w celu realizacji usługi - tzn. zamieszczenia ogłoszenia w gazecie
  4. Wydawca nie udostępnia danych ogłoszeniodawców innym podmiotom.
  5. Z serwisu SMS'owego mogą korzystać wyłącznie osoby dorosłe.
  6. Zamieszczanie ogłoszenia w gazecie odbywa się poprzez wysłanie wiadomości SMS z treścią ogłoszenia poprzedzoną przedrostkiem BAZ. na właściwy numer telefonu.
  7. Całkowity koszt wysłania SMS'a na numery 7168, 7368, 7968 wynosi odpowiednio 1,23 zł, 3,69 zł, 11,07 zł i zawiera 23% podatek VAT.
  8. Warunkiem publikacji ogłoszenia jest wyslanie oferty z nr telefonu, ktorego anons dotyczy. W treści ogłoszenia nie trzeba dodatkowo podawać numeru telefonu.
  9. Długość jednej wiadomości tekstowej SMS ograniczona jest do 160 znaków.
  10. Wiadomości SMS nie mogą zawierać polskich znaków, tj. ąćęłńśźż.

www.000webhost.com